Miljöansvar

Som fastighetsägare är det viktigt att förebygga och minimera vår påverkan på miljön. I vår verksamhet påverkar vi miljön på flera sätt, dels genom användningen av våra fastigheter och dels genom det som finns inbyggt i våra lokaler och anläggningar.

Fortifikationsverket påverkar de nationella miljökvalitetsmålen på olika sätt och olika mycket. Det är framförallt följande sju mål som verket påverkar:

  • Giftfri miljö
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Begränsad klimatpåverkan
  • Ingen övergödning
  • God bebyggd miljö
  • Frisk luft

Certifierat miljöledningssystem

Vi har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001, som säkerställer att vår verksamhet har rutiner och regler för att hantera eventuell miljöskadlig verksamhet. Ledningssystemet har tagits fram på uppdrag av regeringen. Det hjälper oss att se till så att miljöfrågorna är en del i den dagliga verksamheten och att vi arbetar på ett strukturerat sätt med miljöfrågorna samtidigt som vi successivt minskar vår miljöpåverkan.

 

Sedan 2012 är vi också medlemmar i Sweden Green Building Council för att synliggöra vårt engagemang för hållbart samhällsbyggande.


 

Länk till kvalitets- och miljöpolicy

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Jag förstår