Misstanke om oegentlighet

Det har kommit till Fortifikationsverkets kännedom via en extern källa i början av februari att oegentligheter kan ha förekommit i Skåne, i vår region Sydväst.

Misstanken handlar om agerande mellan en före detta anställd personal och en extern leverantör. 

- Vi ser mycket allvarligt på den här typen av händelser och vi har genomfört en intern utredning för att bedöma om det handlar om oegentligheter. Vi har nu beslutat att göra en polisanmälan för vidare utredning om brott har begåtts, säger regionchef Malena Andersson.

För att inte försvåra rättsväsendets arbete så kan vi i dagsläget inte lämna mer information om det aktuella ärendet.

 

Kontaktperson:

Malena Andersson, regionchef Region Väst
malena.andersson@fortifikationsverket.se 
010-44 44 903 

 

Johan Danielson, Pressekreterare
johan.danielson@fortifikationsverket.se
010-44 44 299

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607