Objekt att hyra

Fortifikationsverket äger och förvaltar fastigheter avsedda för försvarsändamål. När Försvarsmakten eller FMV inte längre behöver en fastighet är det vår uppgift att avyttra den. För vissa objekt, som av olika anledningar inte ska avyttras, söker vi hyresgäster. Nedan visas vilka objekt som är aktuella för uthyrning.

 

Vi tillämpar inte något kösystem för kommande hyresobjekt. Vi har inte heller någon möjlighet att spara intresseförfrågningar om lediga hyresobjekt. Om det inte finns några objekt redovisade nedan finns det inget ledigt att hyra.

 

 

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607