Så här fungerar skriftliga anbud

Fortifikationsverkets försäljningar ska följa bestämmelserna i förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom (SFS 1996:1190), den så kallade försäljningsförordningen.

 

I enlighet med försäljningsförordningen samråder verket med andra myndigheter om det med hänsyn till egendomens läge eller beskaffenhet kan bedömas som troligt att annan myndighet kan behöva egendomen. I andra hand tillfrågas aktuell kommun om de har behov av att förvärva fastigheten för samhällsbyggnadsändamål. Först därefter kan vi erbjuda fastigheten till försäljning på den öppna marknaden. Annonsering sker då i dagspress och på internet. Samtidigt får de som lämnat intresseanmälan e-post innehållande fastigheter till salu med matchande urval. Fortifikationsverket säljer fastigheterna i huvudsak genom e-bud men en del säljs genom skriftliga anbud.

 

Vår försäljningsprocess vid skriftliga anbud

 1. Annonsering på myndighetens hemsida och i lämpliga medier samt utskick till prenumeranter med matchande urval. Anmäl här för att prenumerera på våra kommande försäljningar.
 2. Visning av objektet. Datum för visning anges i annonsen och på myndighetens hemsida.
 3. Spekulanter skickar in ett undertecknat skriftligt anbud preciserat i kronor. Villkorade bud accepteras ej. Anbud tas emot via brev eller e-post.
  Märk kuvertet med ”ANBUD”. Adress:
             Fortifikationsverket
             Förädlings- och försäljningsenheten
             631 89 Eskilstuna
  Den som skickar in anbud via e-post ska använda vår anbudsblankett. Blanketten ska vara underskriven, skannad och bifogad som bilaga i e-postmeddelandet. Anbudet skickas till e-postadress: fortifikationsverket@fortifikationsverket.se
 4. Nästkommande vardag efter sista anbudsdag öppnas inkomna anbud och nedtecknas av två personer.
 5. Enligt försäljningsförordningen ska Fortifikationsverket tillse att försäljningen genomförs på affärsmässiga villkor. Det är därför möjligt att verket efter anbudstidens utgång tar kontakt med dem som givit de högsta anbuden för att ge dem möjlighet att höja anbuden och delta i fortsatta förhandlingar.
 6. Efter sista anbudsdag redovisas objektet under Reserverade objekt. Objektet publiceras under Sålda objekt när överlåtelsehandlingen är undertecknad av samtliga parter och köpeskillingen erlagd.

För de flesta objekt kan du lämna e-bud

 

 

Länkar till försäljningsförordning samt blankett för skriftliga anbud

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Jag förstår