Våra kunder

Försvarsmakten är vår största kund och vi hyr också ut till Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Andra hyresgäster är till exempel Polisen, Luftfartsverket och Kustbevakningen. För att se till att våra lokaler och marker hela tiden kommer till nytta hyr vi även ut till civila kunder.

 

Civila kunder som hyresgäster
En stor kundgrupp till antalet är de arrendatorer och nyttjanderättsinnehavare, som har fritidshus, jordbruk och jakt- och fiskerättigheter på våra marker. Kravet på kvalificerat fysiskt skydd har ökat i samhället och därmed efterfrågan på våra anläggningar som lagringsplats för dataservrar. Några exempel är Telia Net fastigheter, Volvo personbilar Sverige AB, Saab AB, Tieto Sweden AB och Post- och telestyrelsen. Vi har också kunder som i egenskap av privatpersoner köper fastigheter som Försvarsmakten sagt upp och som inte längre kan användas till samhällsändamål av andra myndigheter eller kommuner.

Omsättning per kundgrupp 2015

 Försvarsmakten 81,7 %

 Övriga försvarsmyndigheter 9,7 %

 Övriga statliga kunder 1,8 %

 Privata företag, föreningar och privatpersoner 6,8 %

Total omsättning 3,2 miljarder

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607