Att vara statstjänsteman

I medborgarnas tjänst - vår gemensamma värdegrund som statsanställda

Den statliga förvaltningen – och därmed även du som statstjänsteman – verkar på medborgarnas uppdrag. Medborgarnas representanter i riksdagen har i demokratisk ordning beslutat de lagar som reglerar din myndighets uppdrag och som sätter ramarna för dina arbetsuppgifter. Regeringens förordningar och myndighetens egna föreskrifter förtydligar ytterligare vad som ska gälla.

 

Regleringen av din myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. De kan sammanfattas i sex principer som tillsammans utgör den gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten:

  1. Demokrati - all offentlig makt utgår från folket.
  2. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna.
  3. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.
  4. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  5. Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  6. Effektivitet och service - effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet.

 

Läs mer om de värderingar som är ledstjärnor för statens alla myndigheter i arbetet för god förvaltning i medborgarnas tjänst

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Jag förstår