Om oss

 

Fortifikationsverket har arbetat i flera hundra år
med att bygga och sköta byggnader och mark
som försvaret behöver.
Vi äger till exempel
hus där värnpliktiga bor och får utbildning,
fält där militärer tränar och lär sig att skjuta,
och hemliga rum inne i berg.

Vi sköter flera tusen hus och platser
som försvaret använder,
till exempel verkstäder och kontor.
Vi sköter 11 flygplatser
och 350 mil väg.

Vi sköter om 380 tusen hektar mark.
Det är nästan lika mycket mark som landskapet Närke.

Varje år talar regeringen om för verket
vad verket ska arbeta med nästa år.
Sedan bestämmer varje avdelning på verket
hur de ska arbeta för att det som regeringen bestämt
ska bli verklighet.
Regeringen talar också om varje år
vilka regler vi ska följa när vi arbetar.

Vi arbetar för att våra kunder
ska kunna använda mark, platser och hus
som de behöver.
Vi ger stöd till samhället om det blir kris.

 

 Tillbaka till Välkommen till Fortifikationsverket

Urban Karlström är vår generaldirektör

Urban Karlström är vår generaldirektör.

Publicerad: 2010-03-08
Senast ändrad: 2012-05-08

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607