Skydd och säkerhet

 

Vi kan mycket om skydd och säkerhet.
Vi har arbetat med hus som behöver skydd
i mer än 375 år.
Därför har den svenska regeringen gett oss mer ansvar
och vi är i dag ett stöd för Sveriges krisberedskap.
Det betyder att vi snabbt ska hjälpa till
om det blir en kris.

Vi kan arbeta för en annan myndighet
eller ett företag
och undersöka vad de äger som är värdefullt
och om de har bra skydd för det.

Vi kan undersöka platser och hus
som behöver särskilt skydd
mot till exempel vapen eller kemikalier.
Vi är experter på att undersöka
vad som händer med ett hus om någon skjuter på det
eller om något exploderar bredvid huset.

Vi sköter de rum inne i berg som försvaret använder
så att inte sten ramlar ner och skadar
människor eller saker.
Vi sköter också rum i berg åt andra kunder.

 

Tillbaka till Välkommen till Fortifikationsverket Tillbaka till Välkommen till Fortifikationsverket 

Vi sköter rum inne i berg som försvaret använder.

Publicerad: 2010-03-08
Senast ändrad: 2010-03-09

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607