Region Mitt


Vår region i Mitt förvaltar fastigheter inom Enköping garnison som är huvudort för ledningsregementet. I Arboga ansvarar vi för drift och underhåll av Försvarsmaktens centrallager. Vi har också hand om Härads, Villingsbergs och Horssjöns skjutfält. i Linköping finns vi på Malmens flygplats, som är huvudort för Helikopterflottiljen. Här finns även Luftstridsskolan och delar av Försvarets materielverk. Vi har också hand om fastigheterna i Kvarn med Prästtomta skjutfält där Markstridsskolan har verksamhet.


I Uppsala finns vi på garnisonsområdet. Här har bland annat Luftstridsskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum sin verksamhet. Vi förvaltar också skjutfält i Älvdalen, Marma, Falun, Härnösand, Skärviken och Dagsådalen.


Några av våra civila kunder är Försvarets materielverk, Polisen, Uppsala akademiska sjukhus och Statens Fastighetsverk.  

 

Medarbetare
Medarbetarna på våra distrikt i Enköping/Uppsala, Linköping, Yttre NV, Yttre SO och berggruppen sköter regionens fastighetsdrift. Inom hela regionen arbetar drygt 75 personer som drifttekniker, fastighetstekniker, driftchefer, tekniska förvaltare, bergarbetare och förvaltningsassistenter. Regionchef är Jan-Olov Hedqvist.

 

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607