Fakturor till Fortifikationsverket


Här kan du som ska skicka fakturor till oss få information om hur du kan gå till väga.

 

Faktureringsadress

Fortifikationsverket

Box 90204

120 23 Stockholm

 

Mailadress

(Om fakturan skickas via mail):

fortv.mailinvoice@postenscanning.se

 

EDI-adress

(Vid e-faktura):

2021004607 (kontakt mellan parterna måste alltid tas innan e-faktura börjar skickas)

 

Svefaktura

Fortifikationsverket vill i första hand ta emot fakturor elektroniskt via formatet Svefaktura vilket är standard för staten. Mer information om Svefaktura finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats www.esv.se

 

Referenser

Fakturor till Fortifikationsverket ska märkas med ett referensnummer (anställningsnummer) vilket består av 6 stycken siffror. Vid Svefaktura ska referensnumret stå i referensfält 1.

 

Om det finns ett beställningsnummer ska det anges på fakturan, även det består av 6 stycken siffror. Vid Svefaktura anges beställningsnumret i referensfält 2.

 

Vid Svefaktura är det viktigt att referensnummer och beställningsnummer anges i rätt fält och att inget annat står i dessa fält. Om det inte finns något beställningsnummer ska referensfält 2 vara tomt.

 

Fakturaportalen

Ett företag som vill skicka Svefaktura men inte har möjlighet till det genom det egna faktureringssystemet, kan använda fakturaportalen, www.fakturaportalen.se

 

Övrigt

Organisationsnummer: 202100-4607
Momsregistreringsnummer (VAT): SE202100460701
Bankgironummer för inbetalning till Fortifikationsverket: 5052-3711
IBAN nummer: SE50 9500 0099 6026 0954 3455
SWIFT/BIC nummer: NDEASESS
Bank: Nordea Bank AB

Kontakt: Helena Linnakallio, Ekonom
Telefonnummer: 010-44 44 452
Publicerad: 2013-12-27
Senast ändrad: 2015-08-26

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607