Fortifikationsverkets ledning

 

Urban Karlström

Generaldirektör

Tfn. 010-44 44 918

 

Helena Andersson

Avdelningschef, Avdelningen för verksamhetsstöd

Tfn. 010-44 44 795

 

 

Anton Dahlmark

Tf avdelningschef, Utvecklingsavdelningen

Tfn. 010-44 44 641

Pia Ekedahl

HR-direktör

Tfn. 010-44 44 699

 

 

Anders Ingelmark

Stabschef

Tfn. 010-44 44 286

Lennart Kjellin

Chefsjurist

Tfn. 010-44 44 399

 

 

Lars Nylund

Fastighetsdirektör

Tfn. 010-44 44 574

 

Krister Silemo

Chef Strategiska avdelningen

Tfn. 010-44 44 650

 

 

Göran Wahlström

Avdelningschef, Projektavdelning

Tfn. 010-44 44 719

 

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000