Styrelse


Regeringen har utsett följande personer till ledamöter i Fortifikationsverkets styrelse till och med den 31 augusti 2017.

 • Maria Norrfalk (Styrelseordförande) 
   
 • Polisdirektör, Maria Bredberg Pettersson

 • Chefsstrateg, Johan Davidson
   
 • Tekniska rådet, Monica Haapaniemi
   
 • F.d. landshövding, Lars-Erik Lövdén

Förutom de ledamöter som regeringen utsett, ingår även Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström i styrelsen.

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000