Styrelse


Regeringen har utsett följande personer till ledamöter i Fortifikationsverkets styrelse till och med den 31 augusti 2017.

 • Landshövding, Maria Norrfalk (Styrelseordförande) 
   
 • Överdirektör, Maria Bredberg Pettersson

 • Chefsekonom, Johan Davidson
   
 • Tekniska rådet, Monica Haapaniemi
   
 • F.d. landshövding, Lars-Erik Lövdén

Förutom de ledamöter som regeringen utsett, ingår även Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström i styrelsen.

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607