Arkitekturpriset

Fortifikationsverkets arkitekturpris har instiftats för att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera god arkitektur i försvarsfastigheter, genom att lyfta fram goda exempel på genomförda byggprojekt.

 

Priset tilldelas objekt i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. Såväl nybyggnad som ombyggnad kan belönas.

Priset delades ut första gången 1998. Nedan kan du se och läsa mer om prisvinnarna sedan 2003 och framåt.

 

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607