Skydd & säkerhet

Vi bidrar till ett robustare samhälle, både civilt och militärt.

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi ha hög kompetens inom fortifikation, dvs skydds- och anläggningsteknisk kompetens. Vi ska veta vad som krävs för att våra kunder ska kunna bedriva sin verksamhet i säker miljö.

 

Försvarsmaktens primära behov av skydd har sin grund i att skydda funktioner eller system mot militära vapens verkan. Utformningen av tekniska lösningar ska vara robusta och klara av en extrem miljö om krigstillstånd råder. Byggnader och anläggningar ska också ha ett tillfredställande intrångsskydd.

 

I vårt uppdrag ingår också att bedriva utvecklingsarbete inom området. Detta för att säkerställa svenska samhällets behov av kompetens inom skydd- och anläggningsteknik. Vi utför skydds- och sårbarhetsanalyser åt andra myndigheter och ingår i olika samarbetsforum där vår fortifikatoriska kompetens kommer till nytta.

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000