Handböcker inom fortifikation

Som en del i uppdraget att föra vidare vår kompetens inom fortifikation har vi utarbetat handböcker

Handbok skydd av byggnader

Målsättningen med handboken är att den ska användas som underlag för värdering av byggnaders sårbarhet mot olika typer av angrepp. Det kan gälla myndighetsbyggnader, ambassader, huvudkontor, regeringsbyggnader och byggnader för lokal, regional och nationell ledning.

 

Handboken riktar sig till intressenter som har till uppgift att förhindra eller försvåra och minimera skadeverkan på samhällsviktiga byggnader till följd av exempelvis terrorism, sabotage och kriminalitet. Tanken är att den ska vara ett stöd för ingenjörer, arkitekter och beslutsfattare vid planering och utformning av till exempel regeringsbyggnader, domstolar och ambassader.

 

Vägledning för skydd mot avsiktliga EM-hot

Målsättningen med vägledningen är att den ska kunna vara ett underlag i arbetet med bedömning av sårbarheter och hot, riskanalys, värdering, prioritering och beslut av fysiska skyddslösningar för samhällsviktiga verksamheter, vars prioriterade funktioner är sårbara mot avsiktliga elektromagnetiska angrepp.

Vägledningen är tänkt som ett stöd för specialister inom säkerhet och skydd, konstruktörer, projektledare, säkerhetssamordnare och beslutsfattare.

 

Camphandbok

Vi har också på uppdrag av Försvarsmakten tagit fram en Camphandbok som remissbehandlas inför fastställande.

 

Länk till mer information om och beställning av handböckerna

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Jag förstår