Skyddstekniska utredningar

Vi är experter på att beräkna och bedöma påverkan på en skyddskonstruktion eller byggnad av en vapenlast från till exempel finkalibrig ammunition, projektiler med riktad sprängverkan och stötvåg vid intilliggande detonation. Det är en expertis vi byggt upp under många år som fastighetsägare inom försvarssektorn. En expertis som även kan erbjudas civila myndigheter.

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607