Upphandling

Fortifikationsverket upphandlar varor, tjänster och entreprenader. Ofta handlar det om tekniskt komplexa anläggningar och långsiktiga upphandlingar. Affärsmässighet och objektivitet är alltid viktigt i vårt arbete.

Fortifikationsverket samverkar när det är möjligt med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Statens fastighetsverk med flera myndigheter i samband med upphandlingar.

 

Hur upphandlar Fortifikationsverket?

Affärsmässighet, konkurrens och objektivitet är grundläggande för vårt arbete med upphandlingar. Det innebär att vi följer regler om bland annat:

  • upphandlingsförfaranden
  • anbudsinfordran
  • sekretess
  • anbudsöppning
  • kvalificering av anbudsgivare
  • prövning av anbud

Fortifikationsverket ska även kontrollera att leverantör är registrerad för moms och inte har skatteskulder.

 

Fortifikationsverket följer lagar om upphandling

Eftersom Fortifikationsverket är en offentlig myndighet finns det regler och principer som vi måste följa. Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer. För Fortifikationsverket gäller även Lagen om upphandling på försvars-och säkerhetsområdet, LUFS.

 

Kom igång med e-faktura

Fortifikationsverket tar emot e-fakturor från dig som leverantör. Vill du komma igång med att skicka svefaktura till Fortifikationsverket så kan du kontakta victor.nanni@fortv.se eller 010-44 44 192.
 
För att vi ska kunna lägga upp dig som leverantör hos vår VAN-leverantör behöver vi viss information:

  • EDI-adress – Organisationsnummer eller GLN-kod
  • VAN-leverantör
  • Kontaktuppgifter (e-post/telefonnummer)

 

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000