Omvänd skattskyldighet

Fortifikationsverket omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn från och med den 1 juli 2007.

Från och med den 1 juli 2007 gäller regler om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Den omvända skattskyldigheten innebär att det är köparen och inte säljaren som skall deklarera och betala mervärdeskatten till staten.

 

Staten är en enda juridisk person och anses därmed utgöra ett enda skattesobjekt samt är en sådan näringsidkare som mer än tillfälligt tillhandhåller byggtjänster. Omvänd skattskyldighet för mervärdeskatt gäller därför från och med den 1 juli 2007 när Fortifikationsverket förvärvar en byggtjänst.

 

Leverantören av byggtjänster till Fortifikationsverket ska därför inte fakturera mervärdeskatt. Ni ska uppge Fortifikationsverkets VAT-nummer på fakturan.

 

Fortifikationsverkets VAT-nummer är SE 202100460701.

Skatteverkets ställningstagande - Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldig till mervärdeskatt vid inköp av byggtjänster. Diarienummer 1313077716-07/111.


www.skatteverket.se

 

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607