Dokument som ska skickas in

Obs! Samtliga dokument måste skickas till Fortifikationsverket i ett och samma brev. Skickas inte all dokumentation tillsammans kommer brevet återsändas för komplettering.
  • Påskrivet säkerhetsskyddsavtal i två exemplar
  • Fullmakt från firmatecknare om annan än firmatecknare skrivit på säkerhetsskyddsavtalet
  • Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll
  • Framställan om registerkontroll
  • Uppgifter på personal
  • Registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än tre månader) 

Alla dokument skickas i samma kuvert till:
Fortifikationsverket
Att: SUA
631 89 Eskilstuna


 

Om du kommer anlita en underentreprenör i projektet ska du också skicka in följande till Fortifikationsverkets beställare/kontaktperson:

  • Anmälan om underentreprenör för företag


- Skicka in blanketten Anmälan om underentreprenör för företag till Fortifikationsverkets beställare/kontaktperson på epost till fornamn.efternamn@fortifikationsverket.se
- Säkerhetsskyddsavtal kommer sen att skickas ut till underentreprenörerna

- Tänk på att Fortifikationsverket måste ingå ett enskilt säkerhetsskyddsavtal med samtliga underentreprenörer och era underentreprenörer kommer att genomgå samma prövning som ni genomgått för att bli SUA-godkända
- All kommunikation från Fortifikationsverkets sida sker direkt med de företag som myndigheten har säkerhetsskyddsavtal med


Fortifikationsverket ser ändå positivt på om ni tar ett ansvar för era underentreprenörer. Ett exempel kan vara att ni begär in allt underlag från era underentreprenörer och kvalitetsgranskar underlagen innan de skickas in till Fortifikationsverket. Detta för att minska risken att underentreprenörerna skickar in underlag som inte är komplett.

 

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Jag förstår