Upphandling - hur och vad

När vi upphandlar varor och tjänster sker det i en process med flera steg. Nedan kan du se vilka. Vi har också listat exempel på vad vi upphandlar.

När vi upphandlar innebär det bland annat att vi:

 1. medverkar i tidiga skeden för att fastställa inköpsstrategier och upphandlingsmodeller
 2. planerar upphandlingsbehovet strategiskt och taktiskt
 3. tar fram upphandlingsunderlag tillsammans med interna kravställare
 4. annonserar upphandlingen
 5. tar emot anbud
 6. prövar och utvärderar anbuden
 7. informerar om vald leverantör
 8. sluter avtal
 9. mäter och följer upp leverantörernas/entreprenörernas prestationer

 

Fortifikationsverket upphandlar till exempel:

 • byggentreprenader
 • utredningar
 • projektering
 • konstruktion
 • tillverkning
 • uppföljning
 • kvalificerade konsulttjänster
 • fastighetsrelaterade varor
 • IT-lösningar

 

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000