Utdrag ur Handbok skydd av byggnader

I september publiceras handboken om fysiskt skydd av byggnader men redan nu kan du läsa ett utdrag

Visste du exempelvis att godsmottagningen är speciellt utsatt? Att det finns risker med att stora fordon kan komma väldigt nära en byggnad? Både gällande bilbomber eller förberedelser för ett CBR- eller PDV-angrepp.

 

Boken riktar sig till dig som är ingenjör, konstruktör, arkitekt, beslutsfattare vid planering av byggnader eller vid analys av befintliga byggnaders sårbarhet för attacker.

 

Här kan du öppna en pdf och läsa vad som är viktigt att ta hänsyn till när det gäller godsmottagning>>

 

Tabellen nedan finns med i sin helhet i pdf:en.

 


 

Publicerad: 2016-06-30
Senast ändrad: 2016-10-23

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607